Ниигэм 10 mar 2021 290

Улаан-Үдэ хотодо 4 градус дулаан болохо


Уларил шэнжэлэгшэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Һүниндөө Байгал шадар багаханаар саһан орожо магад. Һүниндөө зүүн хойноһоо 5-10, заримдаа 15-18 метр хүсэтэйгэйгөөр һалхилха. Үдэртөө зүгөө һэлгэн урдаһаа секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө урда нютагуудаар 3-8, зарим тээгүүр 10-15, бусад аймагуудаар 20-25 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 2-7 градус дулаан, зарим газарнуудаар 4-9 градус хүйтэн байха.
 Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Һүниндөө зүүн хойноһоо һалхилжа, зүгөө һэлгэн баруун тээһээ секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 11-13 хүйтэн хонохо. Үдэртөө 2-4 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com