Ниигэм 10 mar 2021 705

​Буряадай соёл уралигай колледжын оюутад уласхоорондын фестивальда түрүүлээ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряадай соёл уралигай колледжын оюутадай «Арлекин» театр Эрхүү хотодо үнгэрһэн «Vivat, талант!» гэһэн Байгалай уласхоорондын IV-дэхи фестивальда амжалта туйлаа. Тэдэнэр «Театр. Художественное слово» гэһэн номинацида I шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Соёлой һалбариин хэмжээ ябуулгада оюутад Леонид Мартыновай болон Вадим Левинэй шүлэгүүдээр «Когда вместе» гэһэн композици бэлдэһэн байна. Тэдэнэй хүтэлбэрилэгшэд Эржена Борисовна Мартынова, Айгуль Зайнидиновна Буянова, Елена Алексеевна Парфёнова гэгшэд болоно.

«Театр» гэһэн номинаци «Художественное слово» болон «Театр: малые формы, спектакль» гэһэн хоёр шэглэлээр хубаараа. Бүхыдөө энэ номинацида 637 хүн хабаадаһан байна. Тиихэдэ Ярославль, Улаан-Үдэ Челябинск, Киренск, Омск, Шелехов, Владимир, Усолье-Сибирское, Иркутск, Саянск, Братск, Смоленщина, Ангарск, Благовещенск, Нижнеудинск, Слюдянка хотонуудай, Мегет, Усть-Ордынский, Магистральный, Мишелевка, Чунский һууринуудай, Мамонтово (Алтайн хизаар), Тангуй нютагуудай түлөөлэгшэд хэмжээ ябуулгада оролсоо.

«Лучший наставник» гэһэн номинацида Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Елена Алексеевна Парфёнова, Айгуль Зайнидиновна Буянова, Эржена Борисовна Мартынова дипломуудаар шагнагдаа.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман