Ниигэм 11 mar 2021 298

Хабар ерэбэ

Мүнөөдэр Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Зүүн тээһээ 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим аймагуудаар секундын 14 метр хүрэтэр һалхин шангадаха.

Үдэртөө 0-5, зарим нютагуудаар 10 градус дулаан болохо. Байгал шадар 3-8 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 2-4 градус дулаан болохо гээд уларил шэнжэлэгшэд дуулгана.

Фото: pixabay.com