Ниигэм 15 mar 2021 267

Һалхитай байха


Мүнөөдэр, мартын 15-да Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Һүниндөө зарим нютагуудаар багаханаар саһан ороходоо болохо. Һүниндөө зүүн хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха,  зарим сагта 17-22 хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүни 19-24, зарим нютагуудаар 12-17, хойто болон баруун урда аймагуудаар 25-30 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9 градус хүйтэн, зарим газараар 1 градус дулаан болохо. Байгал шадар болон хойто талын нютагуудаар 10-15 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн хойноһоо 15-19 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 15-17, үдэртөө 4-6 градус хүйтэн байха гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Фото: pixabay.com