Ниигэм 15 mar 2021 619

​Буряадтай танилсуулһан буулгабари - уласхоорондын аяншалгын «MITT -2021» гэһэн үзэсхэлэндэ

Жэл бүри Буряадай аяншалгын яаман, Буряадай туроператорнууд болон Аяншалгын мэдээсэлэй түб «Байкал» уласхоорондын аяншалгын «MITT -2021» гэһэн үзэсхэлэндэ хабаададаг. Тэдэнэр Буряад Уластай танилсуулһан стенд, Буряад Уласай соёл, ёһо заншал тухай, сувенирнүүдэй болон эдеэ хоол харуулһан буулгабари бэлдэдэг.

Байгша ондо тус хэмжээ ябуулга Москва хотодо мартын 16-һаа 18 болотор үнгэрхэ. Эндэ Буряад Улас  Эрхүү можо хоёр «Байкал» гэһэн нэгэ стенд  бэлдэхэ.

Уласхоорондын үзэсхэлэндэ хабаадаһан можо нютагууд «Лучший видеоролик региона России» гэһэн үзэсхэлэндэ оролсоно. Буряад Уласһаа баһал видеоролик бэлдэгдээ.

Эгээл эрхим видеоролигой түлөө харагшад дуугаа үгэнэ. Буряадайнгаа үзэсхэлэнтэй танилсуулһан буулгабариин түлөө дуугаа үгыт гэжэ уласайнгаа ажаһуугшадта ханданабди. Мүнөөдэр һүүлшын үдэр гээд тэмдэглэлтэй. https://mitt.ru/Voting-list-ru/video-awards-2021/respublika-buryatiya-2021 гэһэн хаягаар дуугаа үгэхөөр.

Видеобуулгабариин автор «Продакшн UULZAR»