Ниигэм 16 mar 2021 909

​Хүршэ Монголдо энгин эхирлэбэ

© фото: pixabay.com

Үнгэрһэн зуун жэлэй 50-яад онуудаар хоёр бүхэнтэй тэмээнүүдэй тоогоор Монгол гүрэн дэлхэйдэ түрүүлжэ байгаа. Тиихэдэ хүршэ гүрэндэ 900 мянган тухай тэмээн тоологдодог һэн.

Малай бүридхэлэй һүүлэй баримтаар, 2020 оной декабрь һарада Монголдо 472,9 мянган толгой тэмээн тоологдоно. Хүршэ гүрэнэй Гоби-Алтайн аймагай Шарга сомоной Б.Нямдоржын ажахыда эхир ботогод түрэгдөө.

Энгинэй эхирлэхэ ушар тон хоморой гээд тэмдэглэлтэй. Хоёр жэлэй нэгэ удаа энгин түрэжэ, ехэнхидээ нэгэл ботого гаргадаг. Тиимэһээ эхирэй гараха гээшэ һайн сагай эхин гэжэ Монголдо тоологдодог. 

Фото: pixabay.com