Ниигэм 17 mar 2021 196

Буряадай Улаан-Үдэдэ 0 градус

Буряад Уласай зарим аймагуудаар мүнөөдэр саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Зүүн тээһээ 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим нютагуудаар 14 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 14-19, зарим талаар 24-29, урда нютагуудаар 7-12 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 3 градус хүйтэнһөө 2 градус хүрэтэр дулаан болохо. Хойто болон Байгал шадархи аймагуудаар 5-10 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Һүниндөө 15-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 0 градус тогтохо.

Фото: pixabay.com