Ниигэм 18 mar 2021 605

Бүрхэг үдэр болохо

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, Буряад Уласай урда аймагуудаар багаханаар саһан орохо. Хойто зүгтэ саһан орохогүй. Зүүн хойноһоо 4-9 метр хүсэтэйгөөр, заримдаа 15 метр хүрэтэр һалхилха. Һүниндөө 11-16, зарим газараар 21-26, урда нютагуудаар 5-10 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 3 градус хүйтэнһөө 2 градус хүрэтэр дулаарха, зарим аймагуудаар 5-10 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо багаханаар саһан орожо магад. Зүүн хойноһоо 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин 12 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 11-13, үдэртөө 1-3 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com