Ниигэм 19 mar 2021 227

​Буряад Уласай Хориин 1-дэхи һургуулида залгалаа баригдахаар түсэблэгдэнэ

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Буряад Уласай Хориин аймагай 1-дэхи һургуули 1969 ондо баригданхай. Хирпиисээр баригдаһан гурбан дабхартай байшанай талмай 2615,5 дүрбэлжэн метр юм. Энэ һургуулида 767 үхибүүд һурадаг, 51 багша хүдэлдэг.  

Хориин 1-дэхи һургуулида һуралсалай кабинедүүд дуталдадаг. Тиихэдэ актова, танхимай танхимууд үгы, халуун эдеэ бариха газар бага талмайтай юм. Тиимэһээ 4147 дүрбэлжэн метрэй 176 һууритай залгалаа баригдахаар түсэблэгдэнэ. Тэрэнэй барилгада 288 сая түхэриг хэрэгтэй.

Буряад Уласай Толгойлогшо энэ асуудалаар зүбшэн хэлсэхэдээ, иигэжэ хэлэбэ:

- Түсэлэй-тоололгын дансанууд бэлэн. Һургуулида залгалай бариха талаар Ородой Холбоото Уласай гэгээрэлэй яамантай ажал ябуулжа, федеральна программануудта орожо үзэхэбди.

Источник: Хоринск-инфо.24/7

Фото: Хоринск-инфо.24/7