Ниигэм 19 mar 2021 346

​Анаа дасанай ламанарта шагналнуудые Буряадай Толгойлогшо барюулба

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Буряад Уласай Толгойлогшо Хориин аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, Анаагай дасан хүрэжэ, II дугаар Екатеринын бюст дамжуулаа. Зуун шахуу жэл боложо, 1930-аад онуудай хёмороото сагта һандаргагдаһан энэ хүшөө шэнээр бүтээгдэжэ,  хүрэхэ газартаа одоошье бусаба.

  Тиигэжэ Алексей Цыденов II дугаар Екатеринын бюст бүтээхэ хэрэгтэ горитой хубитаяа оруулалсаһан, гэхэтэй хамта, Бандида Хамба ламанарай институдай байгуулагдаһаар 255 ойн баярта дашарамдуулан, Анаа дасанай ламанарые шагнаба.  Буряад ласай Толгойлогшын баярай бэшэг Цыденов Д.А., Цыбиков Б.Ш., Пунсыкнамжилов Г.А., Подобашин В.А. гэгшэдтэ барюулагдаа. Буряад Уласай Засагай газарай Хүндэлэлэй грамотаар Дарижапов В.Б., Будаев В.В, Батуев С.Б., Лубсанов С. М., Цыренжапов Д. Н., Балданов Б. А. гэгшэд шагнагдаа.

Баримта
Хориин аймагай Анаагай дасанда бусаһан II дугаар Екатеринын бюст тухай түүхэ хэлэхэдэ, иимэ. Буряадай түлөөлэгшэ Дамба-Доржо Заяев II дугаар Екатеринатай уулзаһанай удаа, Россида Буддын шажан нэбтэрүүлгын эхи табигжа, түрүүшын Бандида Хамба ламаар томилогдоо. Энэ уулзалгада тэрэ Буряадай түлөөлэгшэдтэ өөырнгөө бюст бэлэглээ. Тэрэ хүшөөнь үнгэрһэн зуун жэлэй 1930-аад он болотор Анаагай дасанда хадагалагдажа байгаа.

Фото: Хоринск-инфо.24/7