Ниигэм 19 mar 2021 576

​Заншалта буряад хоолой кафе Сахалинда нээгдэбэ

© фото:  Татьяна Хамханова

Буряадһаа гарбалтай Аюна Гомбоева буряад арадай заншалтай эдеэ хоолой «Бууза бум» гэһэн кафе Южно-Сахалинск хотодо нээбэ. Буряадай бууза амталхаяа тон түрүүн Зүүн Сибирьһээ гарбалтай зон ерэһэн байна.

- Сахалинда буряад арадай эдеэ хоол тухай хэншье мэдэхэгүй, тиимэһээ тэдэниие угсаата арадайнгаа эдеэ хоолтой танилсуулха гэжэ шиидэбди, - гэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ Аюна Гомбоева «Сахалин-Курилы» гэһэн мэдээсэлэй албанда хэлэһэн байна.

Энэ кафедэ бууза тон түрүүлэн байгаа ааб даа. Амтан эдеэн тухаймнай сахалинай ажаһуугшад "Вкусы России" гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй дүнгүүдээр мэдэхэ болоһон байна. Тиихэдэ Байгалда амарһан зон бууза амталхаяа ерэнэ. Удаань кафе тухай мэдээсэл бэе бэедээ саашань дамжуулна.

 Южно-Сахалинскда «Бууза бум» гэһэн кафе буряад хоолтой танилсуулһан ори ганса газар болоно. Сахалинай ниислэл хотодо Буряадһаа гарбалтай зоной эблэлдэ 200-гаад хүн ажаһуудаг гээд тэмдэглэлтэй.

Фото:  Татьяна Хамханова