Ниигэм 23 mar 2021 481

​Буряадай Хурамхаанай аймагай һурагшад «РобоФест-2021» гэһэн олимпиадада амжалта туйлаа

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Буряадай Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй «RoboLab» нэгэдэлэй шабинар «РобоФест-2021» гэһэн олимпиадын шэлэн абалгын шатада шангай һуури эзэлбэ. Тэдэнэр 2021 оной апрелиин 3-һаа 14 болотор олимпиадын түгэсхэлэй шатада хабаадаха юм.

«РобоФест» хадаа ганса роботехникээр мүрысэхэ талмай бэшэ. Эндэ һуралсалай, нааданай, сэнгүүлгын программанууд бэелүүлэгдэдэг: презентаци, мастер-классууд, интерактивна лекцинүүд.

М.В. Ломоносовой нэрэмжэтэ Москвагай гүрэнэй ехэ һургуули болон «Вольное Дело» гэһэн ниигэмэй шэнэ нэбтэрүүлгэнүүдые дэмжэхэ жаса олимпиада эмхидхэдэг гээд тэмдэлэлтэй.  

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7