Ниигэм 23 mar 2021 525

​Хориин аймагай Марина Дашидоржиева бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадаа эрхимээр түлөөлөө

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Буряад Уласай Хориин аймагай Хориин 2-дохи һургуулиин 8-дахи классай һурагша Марина Дашидоржиева бүхэроссиин «РДШеф моего региона» гэһэн мүрысөөндэ илаба. Тиихэдэ энэл аймагай 5-дахи классай һурагша Даша Мункуева баһал энэ хэмжээ ябуулгада оролсоһон байна. Энэ мүрысөөндэ басагад һургуулиин халуун хоолой менюдэ дурадхаһан эдеэ хоол бэлдэһэн байна.

Ородой Холбоото Уласай һурагшадай хүдэлөөн (РДШ) «РДШеф моего региона» гэһэн мүрысөө соносхоо. Хэмжээ ябуулгада оролсожо, шеф-повар Константин Ивлевтэй хамта һургуулиин халуун хоол һэльбэн шэнэлхэ тухай һурагшадые уряалһан байна. 

Источник: Хоринск-инфо.24/7

Фото: Хоринск-инфо.24/7