Ниигэм 24 mar 2021 319

​Саһанай хайлаанһаа тохёолдоһон хойшолонгууд Буряадай Сотниково һууринда усадхагдана

© фото: Иволга-инфо. 24/7

Газаа дулаан болоходо, саһан хайлажа, Буряад Уласай Сотниково һууринай Тополиная, Полевая гудамжануудта уһан ехээр сугларна гэһэн мэдүүлгэ ажаһуугшадһаа ороһон байна.

Үнгэрһэн долоон хоногто саһанай хайлаанай хойшолонгууд усадхагдажа эхилээ. Мартын 23-ай мэдээсэлээр, эндэ тусхай гурбан техникэ, сугларһан уһа һорожо суглуулха гурбан машина хүдэлөө. Тиигэжэ сугларһан уһан усадхагдажа, элһэн хаягдаа. Мүнөөдэрэй, мартын 24-эй мэдээгээр, сугларһан уһанай хэмжээн 40 машина боложо, 120 куб элһэн адхагдаа.

- Тохёолдоһон байдал орёо. Үшөө хэды шэнээн уһан суглархаб гэжэ мэдэгдэнэгүй. Ой, хадаар саһан хайлаанһаа сугларһан уһа гэрнүүдтэ оруулхагүй гэжэ ажал ябуулагдана, - гэжэ «Сотниковское» һууринай дарга Игорь Киселев хэлэбэ.

Источник: Иволга-инфо. 24/7

Фото: Иволга-инфо. 24/7