Ниигэм 25 mar 2021 296

​Гуррагчаада – гүрэнэй хайра шагнал

Эгсэ 40 жэлэй саада тээ монгол туургата арадай түлөөлэгшэ сансарта гараһан түүхэтэй. Хабарай эхин һарын 22-то Монгол ороной Герой, Советскэ Союзай Герой, лётчик-космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа гүрэнэй хайра шагналнуудта хүртэбэ.

Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга Чингис хаанай орденоор шагнаба. Тиихэдэ Улаан-Баатарай мэр «Хотын хүндэтэй эрхэтэн» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олгуулба. Үшөө тиихэдэ Москва хотоһоо Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин амаршалхадаа, Александр Невскиин орденоор шагнаба.

1981 оной мартын 22-то 17 саг 59 минутада газарһаа таһаржа, Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа “Союз-39” гэһэн корабляар полковник Владимир Джанибековтэй хамта сансарта ниидэһэн юм. Тэрэ гэһээр мүнөөшье болотор Монголой эрхэтэн сансарта ниидэхэ хуби заяагүй байна.

Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа 1947 оной декабриин 5-да Монгол ороной Рашат гэжэ нэрэтэй һууринда түрэһэн юм. Дунда һургуулияа дүүргэһэнэй удаа эмшэнэй мэргэжэл шудалһан. Удаань 1966 ондо Улаан-Баатарай хүдөө ажахын дээдэ һургуулида һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ байтараа, армида абтаһан байна. Тэрэ гэһээр Зэбсэгтэ Хүсэнүүдэй зэргэдэ алба хаадаг сэрэгшэ болоһон юм.

Булат БАДМАЕВ

Автор: Булат БАДМАЕВ