Ниигэм 30 mar 2021 183

​Буряадай Загарайн аймагай ТОС ажалаа урагшатай ябуулна

© фото: Заиграево-инфо.24/7

 Буряадай Загарайн аймагай Усть-Брянь нютагай “Алладин” гэһэн ТОС-ой хүсөөр автобусай буудал шэнээр түхеэрэгдэбэ. Мүрысөөндэ илаһан грантаар барилга ябуулагдаа.

- Манай нютагай дүшөөд хүн свинокомплексдэ ажалладаг. Үглөө бүхэндэ тэдэнэр 10-20 минутын туршада автобус хүлеэдэг. Тэдэнэй дунда наһажаалшье зон бии. Олон жэлдэ энэ буудал хүндэ хэрэгтэй байха гэжэ түмэрөөр бодхообобди, - гэжэ “Аладин” ТОС-ой түрүүлэгшэ Максим Зарубин хэлэбэ

Источник: Заиграево-инфо.24/7

Фото: Заиграево-инфо.24/7