Ниигэм 30 mar 2021 214

​Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагта "Вести-24" телесубаг дамжуулга бэлдэбэ  

© фото: Мухоршибирь-инфо.24/7

Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагай Шаралдай нютагта мартын 28-29-эй үдэрнүүдтэ "Вести-24" телесубагай сэдхүүлшэд буулгабаринуудые хээ. Тэдэнэр хүдөө нютагта ажаһуугшадай байдал, ажал тухай дамжуулга бэлдэжэ, шэмээшэгүүдэй ёһо заншалнууд мүнөө ажабайдалда сахигдана гү гэжэ һонирхоһон байна.

Мухар-Шэбэрэй аймагһаа гарбалтай тележурналист  Зинаида Юрьевна Курбатоватай хөөрэлдөө эмхидхээ.

 - Бүхы хабаадагшадта баяр хүргэнэбди. Дамжуулга хэзээ харуулагдахаб гэжэ дуулгахабди, - гэжэ Мухар-Шэбэрэй аймагай соёлой болон аяншалгын таһагай дарга Маргарита Васильевна Гороховская хэлэбэ.

 

Источник: Мухоршибирь-инфо.24/7

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7