Ниигэм 31 mar 2021 148

Һүниндөө үдэрһөө дулаан хонохо


Мартын 31-дэ Буряад Улас дотор саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Секундын 18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 1 градус хүйтэнһөө, 4 градус хүрэтэр дулаан хонохо. Хойто талын нютагуудаар 12 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 2 градус хүйтэнһөө 10 градус хүрэтэр дулаарха.
Апрелиин 1-дэ үдэрэй туршада шииг нойтон орохогүй. Һүниндөө багаханаар саһан ороходоо болохо. Һүниндөө 8, хойто талын газарнуудаар 13 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 5-10 градус дулаан байха, - гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Фото: pixabay.com