Ниигэм 30 mar 2021 376

​Буряадай Баргажанай аймагта “Хүрин хээр” гэһэн клуб байгуулагдана

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Буряад Уласай Баргажанай аймагай "Зүүн Улюкчикан" гэһэн ТОС морёор ябажа һургаха "Хүрин хээр" гэһэн клуб байгуулна. Мүнөө энэ хэрэгээр Янжима бурханай буян үйлэдэлгын жасын Светлана Гармаева, Буряад Уласай морёор спортын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Юрий Филиппов, Хурамхаанай аймагай резидент, "Золотая тайга" бүлгэмэй захирал Дмитрий Будаев гэгшэд һонирхоно.

Баргажанай аймагай захиргаан болон "Улюнское" һомон энэ үүсхэл дэмжэнэ. Энэ түсэлэй менеджернүүд Ухинова С.Б болон Дондупов А.Р. гэгшэд болоно.

Мүнөө моридые, мори унажа һургаха һоригшые бэлдэхэ, морёор ябаха зам байгуулха, газар дансатай болгохо талаар ажал ябуулагдана.

Саашадаа энэ нютагта ипподром баригдажа, шэнэ арга боломжонууд нээгдэхэ.

Энэ буянта хэрэг дэмжэхэ эбээн тэдхэгшэдые бэдэрнэбди гэжэ “Зүүн Улюкчикан” гэһэн ТОС-ойхид хэлэнэ.  

Источник: Баргузин-инфо.24/7

Фото: Баргузин-инфо.24/7