Ниигэм 31 mar 2021 329

​Наранай элшын зайн галай эгээл томо станци Буряадта хүдэлжэ эхилбэ

© фото: egov-buryatia.ru

Ториин нугада тодхогдоһон наранһаа хүдэлдэг зайн галай станци Буряадтамнай мүнөө үедэ элшэ хүсөөрөө эгээл шанга гэжэ тоотой юм.

Энэ станци үнгэрһэн жэлэй май һараһаа баригдажа эхилээд, декабрьта хүдэлжэ эхилээ. Нээлгын баяр ёһолол һаядаа болохонь.

Энэ ехэ түсэлые Зэдын аймагай Доодо Торидо 2020 онһоо бэелүүлхэ тухай «Хевел» ГК мэдүүлээд, 3,1 млрд. түхэриг энэ хэрэгтэ шэглүүлээ. Голынь тодорхойлходо, энэ түсэл бэелүүлгэдэ Зэдын аймагай хүн зон бүгэдөөрөө хабаадаа. Тиигэжэ нютагай 20 хүн ажалтай болоо. Аймагта хэрэглэгдэдэг зайн галай хүсэн 5000 хубиин ажахынуудай хэрэглэмжые хангаха юм.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: egov-buryatia.ru