Ниигэм 1 apr 2021 160

Улас дотор саһан орохоБуряад Уласай хойто талын аймагуудаар мүнөөдэр багаханаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Урда болон бусад нютагуудаар шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 5-10, зарим талаар секундын 14 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 3-8, зарим нютагуудаар 15-18 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9 градус дулаан тогтохо. Зарим газараар 2 градус хүйтэнһөө 3 градус хүрэтэр дулаарха.
Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 5-7 градус дулаан болохо. Һүниндөө 4-6 градус хүйтэн хонохо.

Фото: pixabay.com