Ниигэм 5 apr 2021 331

​Арьяа Баала бурханай субарган Буряадай Ивалга аймагта бодхоогдоо

© фото: Иволга-инфо. 24/7

Буряад Уласай Ивалгын дасанһаа баруун тээ хоёр модоной зайда оршодог Ошор Булаг гэһэн газарта Арьяа Баала бурханай хүрэл субарга баригдаа. Тэрэнэй автор Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуулиин багша Чимит лама Доржиев болоно.

«Лотос» гэһэн мастерскойдо субарга бүтээгдэжэ, 2020 оной декабриин 10-да, Зула хуралай гол үдэр, рамнайлагдаһан байна.

- XII Бандидо Хамба Лама Даша-Доржо Этигэловэй мүнхэ бэе хаража байдаг шойжоншо лама Бимба Доржиевай үүсхэлээр, Дээдэ Ивалгаһаа гарбалтай зон эбэээн тэдхэгшэдэй туһаламжаар 7,60 метр үндэртэй хүрэл субарга бодохоогоо. Энээндэ адли иимэ субарган дэлхэйдэ үгы, - гэжэ Буддын шажанай заншалта Сангхын мэдээсэлэй албанай хүдэлмэрилэгшэ Инна Шагнаева хэлэбэ.

Байгша оной хабар субарганиие тойруулһан газар дэбисхэр болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажал үргэлжэлхэ.

Источник: Иволга-инфо. 24/7

Фото: Иволга-инфо. 24/7