Ниигэм 5 apr 2021 422

​Буряадай Ивалгын аймагай ойн ажахыда түймэрэй аюултай хаһа соносхогдоо

© фото: Иволга-инфо. 24/7

Буряад Уласай Ивалгын аймагай хүдөөгэй ойн ажахыда апрелиин 3-һаа  түймэрэй аюултай хаһа соносхогдоо. Тиигэжэ ойн дэбисхэртэ гал аһааха, носоогдоһон шиирэ, тамхи, үнэһэ хаяха хоригдоно. Гэхэтэй хамта, бензин, керосин болон гал бэлээр аһадаг бусад зүйлнүүдые шэнгээһэн материалнуудые тусхай бэшэ газарта хаяха, торфянигууд дээрэ гал аһааха баһал хорюултай.

Ойдо гараһан түймэрнүүд тухай 112 болон 8(3012)20-44-44 гэһэн ойн харуулай халуун утаһануудта дуулгаха хэрэгтэй.

Источник: Иволга-инфо. 24/7

Фото: Иволга-инфо. 24/7