Ниигэм 5 apr 2021 382

​Тэрэнгиин һайндэр Буряад Уласта үнгэргэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Тэрэнгидэ зорюулагдаһан экологическа һайндэр Северобайкальск хотодо эмхидхэгдэхэ. «Багульник» ТОС-ой үүсхэл нютагай захиргаан, олониитын экологическа зүблэл болон «Теплый Северный Байкал» гэһэн клуб дэмжэһэн байна.

«Бидэнэрэй - хотын ажаһуугшадай, Северобайкальск тойроһон зүргэнүүдээр ябагаар ябажа, сэбэрлэлгэдэ туһа хүргэжэ, Байгалай ехэ зүргын участогуудые барилгада хабаадалсажа байбалнай зүб байха», - гэжэ «Теплый Северный Байкал» клубай хүтэлбэрилэгшэ Евгений Марьясов уряалба.

Һайндэрэй шухалай хэмжээ ябуулга хадаа «Сохрани багульник!» гэһэн хотын экологическа акци болохо.

Тэрэнги Улаан номдо оруулагдаашьегүй һаа, һүүлэй үедэ тэрэнэй тоо доошолоо. Гансал тэрэнги һүниин туршада сэсэглэжэ, Үбэр Байгалай шэрүүн уларил шэмэглэхэ шэдитэй ха юм.

Источник: Северобайкальск-инфо.24/7

Фото: pixabay.com