Ниигэм 6 apr 2021 334

​Буряадай Загарайн аймагта хун шубууд бусаа

© фото: Заиграево-инфо.24/7

Буряадай Загарайн аймагай Шулуутын ажаһуугшад хун шубуудай гэрэл зураг холбоо сүлжээндэ толилоо.

«Хүн шубуун гарбалтай,

хуһан модон сэргэтэй,

Хорёодой Мэргэн баабайтай,

Хун тайжа эжытэй хори буряад зомди», - гэжэ хэр угһаа хойшо хори буряадууд хун шубуудай ниидэн ошохо, бусахада, сагаан эдеэнэй дээжэ һүөөр сүршэжэ, үдэшэжэ, угтажа байдаг гээшэ ааб даа.

Фото: Заиграево-инфо.24/7