Ниигэм 7 apr 2021 349

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто шэнэ шагналнууд байгуулагдаба

© фото: orda-info.online

Усть-Ордын Буряадай тойрогой ажаһуугшад болон тэндэһээ гарбалтайшуул гүрэнэй шэнэ шангуудта хүртэдэг болохонь. Хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдые олгуулха тухай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев мэдүүлбэ.

“Усть-Ордын тойрогой урда габьяатай байһанай түлөө” гэһэн Хүндэлэлэй тэмдэг байгуулагдаа. “Усть-Ордын соёлой хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ”, “Усть-Ордын эрдэм һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ” болон “Усть-Ордын тамирай болон физическэ культурын хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн тэмдэгүүдээр эрхимүүд шагнагдаха. Иимэ шэнэ нэрэ зэргэнүүдые байгуулгада зүбшөөл Ородой Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Геральдическа зүблэлһөө абтаа.

Тойрогой байгуулагдаһан ойн баярай үедэ шэнэ шангууд барюулагдахаар хараалагдана.

- Тойрогой экономическа байдалда нүлөө үзүүлжэ, олон жэлдэ аша габьяатайгаар хүдэлһэн хүнүүдтэ Хүндэлэлэй тэмдэг зүүлгэгдэхэ, - гэжэ Анатолий Прокопьев хэлээ.

2010 онһоо хойшо тойрогой захиргаан ажаһуугшадаа болон ажалай коллективүүдые Хүндэлэлэй грамотануудаар болон Баярай бэшэгүүдээр урмашуулна. Энэ һайхан заншал үргэлжэлүүлэгдэхэ.

Мүнөө үедэ Усть-Ордын Буряадай тойрог байгуулагдаһаар 85 жэлэйнгээ ойн баярта бэлдэжэ байна. Энэ ушарта хүндэлэлэй медаль тогтоогдоо.

Источник: orda-info.online

Фото: orda-info.online