Ниигэм 8 apr 2021 143

Уларилай шэнжэ хубилха


Буряад Улас дотор мүнөөдэр шииг нойтон орохогүй. Тиин зарим аймагуудаар бүрхэг байха. Зүүн тээһээ, удаань зүгөө һэлгэн, баруун хойноһоо 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин секундын 14 метр хүрэтэр шангадаха. Үдэртөө 14-19, зарим нютагуудаар 4-9 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэдэ шииг нойтон орохогүй. Һүниндөө баруун хойноһоо секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 15-17 градус дулаан тогтохо.
Апрелиин 9-10-да Буряад Улас дотор уларилай шэнжэ хубилжа, зарим аймагуудаар саһан орохо, ехээр һалхилха, хүйтэрхэ.

Фото: pixabay.com