Ниигэм 9 apr 2021 160

Саһаншье, борооншье оромоор байна


Мүнөөдэр Буряад Улас дотор саһан, бороон орохоор хүлеэгдэнэ. Зүүн хойноһоо 4-9, зарим аймагуудаар 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 3 градус дулаанһаа 2 градус хүрэтэр хүйтэн хонохо. Үдэртөө 7-12 градус дулаан, зарим нютагуудаар 3 градус дулаанһаа 2 градус хүрэтэр хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо бүрхэг байха. Саг зуура шииг нойтон орожо болохо. Зүүн хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0 градус хонохо, үдэртөө 8-10 градус дулаан тогтохо.

Фото: pixabay.com