Ниигэм 9 apr 2021 337

Грипп үбшэнэй хаһа дүүрэхэнь

Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр ажаһуугшадай нюураа маскануудаар хаагаад ябаһан ушарһаа энэ хабар грипп үбшэн ехээр һүжэрөөгүй.
Намарай болон хабарай хаһада хаа хаанагүй ханяадан, грипп үбшэн таража, олон хүн үбдэдэг байһан. Дунда зэргээр 300-аад гаран хүн грипптэ нэрбэгдэжэ, эмнэлгэ абадаг байгаа.  Харин һүүлэй жэлэй туршада харгалзалгын хэмжээнүүд оруулагдажа, уласай ажаһуугшад зоной олоор ябадаг газарта, ниитын унаада ябахадаа нюуртаа маска зүүжэ, һэргылэмжын дүримүүдые сахина.

Ковид үбшэнэй хажуугаар ханяадан ехээр һүжэрэнгүй, грипп үбшэн нэгэшье бүридхэлдэ абтаагүй", - гээд Буряад Уласай санитарна хиналтын ахамад врач Сергей Ханхареев тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com