Ниигэм 9 apr 2021 460

​«Би-Толгонай...» гэһэн шэнэ зүжэгтэ Буряад театр урина

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Байгша оной апрелиин 24-дэ Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр Агууехэ Илалтада зорюулагдаһан «Би-Толгонай...» гэһэн зүжэгтэ харагшадаа урина.

Чингиз Айтматовай «Материнское поле» туужын удхаар Борис Львов-Анохинай найруулһан «Би-Толгонай...» гэһэн зүжэг моноспектакль болоно. Толгонай эхэнэр энэ наһандаа юу үзөөгүйб даа: дайн, наһанайнгаа нүхэрөө, хүбүүдээ алдаа... Хэды сүхэрөөшье һаа, тэрэ хүнүүдэй зол жаргалай түлөө оролдоно.

Ородой Холбоото Уласай зүжэгшэн Должин Тангатова гол рольдо наадаха.

- Ажалай 33 жэлэй намтартайшье һаа, би анха түрүүшынхиеэ моноспектакльда наадахаб. «Би-Толгонай» хадаа намда шалгалта боложо үгэхэ. Намда энэ зүжэг һонирхолтой, һанаандамни таарана, - гэжэ Должин Тангатова хэлэбэ.

Энэ моноспектакль Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Баир Бадмаев табиха. Арадай театрнуудта тэрэ зүжэгүүдые табиһаншье һаа, мэргэжэнги тайзан дээрэ түрүүшын ажал болохо.  

Хүгжэм энэ зүжэгтэ Анастасия Дружинина бэшэнэ. Уран зураашан – Натали-Кейт Пангилинан (Москва хото). Хореограф – Евгения Герасимова. Зүжэг буряад хэлэн дээрэ табигдаха.

Билет kassy.ru сайтда болон Буряад театрта худалдан абахаар.

Наһанай хизаарлалта 12+

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман