Ниигэм 14 apr 2021 149

Улаан-Үдэдэ 8 градус дулаан болохо


Уларил шэнжэлэгшэдэй дуулгаһаар, апрелиин 14-дэ Буряад Уласай аймагуудаар багаханаар саһан орохо. Һүниндөө Байгал шадархи нютагуудаар мүн лэ саһан орохонь. Баруун хойноһоо 6-11, үдэртөө зарим газараар 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0-5 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9, зарим нютагуудаар 3 градус хүйтэнһөө 2 градус хүрэтэр дулаан болохо. 
Улаан-Үдэдэ үдэрэй туршада саһан орожо магад. Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим сагта 15 метр хүрэтэр һалхин шангадаха.  Һүниндөө 0-2 градус хүйтэн, үдэртөө 6-8 градус дулаан байха.

Фото: pixabay.com