Ниигэм 15 apr 2021 409

Буряад Улас дотор һалхин шангадаха


Мүнөөдэр, апрелиин 15-да,  улас дотор сэлмэжэ, бүрхэжэ байха. Байгал далай урда талаар болон баруун урда аймагуудаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр, зарим нютагуудаар 15-19 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 2-7, зарим газараар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө ехэнхи нютагуудаар 3-8, зарим тээгүүр 4-6 градус хүрэтэр дулаарха.
Улаан-Үдэдэ һүниндөө шииг нойтон орохогүй. Үдэрэй туршада саһалжа болохо. Баруун хойноһоо 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө һалхин шангадажа, секундын 17 метр хүрэтэр үлеэхэ. Һүниндөө 3-5 градус хүйтэн, үдэртөө 4-6 градус дулаан байха.

Фото: pixabay.com