Ниигэм 19 apr 2021 119

Даажа ядахаар баярҮнгэрһэн долоон хоногто Улаан-Үдэ хотын найрайлуулгын түбтэ эхир гурбан хүбүүд түрөө.
Энээн тухай тус түбэй эмшэд мэдээсэнэ. Мүнөө хүүгэд эмшэдэй анхарал доро. Тиин апрелиин 12-һоо 18 болотор эндэ 87 үхибүүн түрөө. Тэдэнэй тоодо эдэ гурбан хүбүүд болон үшөө хоёр эхирнүүд ороно. Үнгэрһэн долоон хоногто түрэһэн үхибүүдэй эгээл томонь хүбүүн,  4 кг. 620 грамм шэгнүүртэй.
2020 ондо нэгэ доро гурба болон тэрэнһээ олон хүүгэдые түрэһэн гэр бүлые гэр байраар хангаха тухай хуули Буряад Уласта абтаһан юм. Ээлжээндэ хоёр бүлэ оронхой. 2019 оной ноябрь һарада түрэһэн гурбан эхир басагад болон энэл һарада гараһан дүрбэн хүүгэд - гурбаниинь хүбүүд, нэгэниинь басаган. 

Фото: pixabay.com