Ниигэм 20 apr 2021 263

​Зурхай - апрелиин 20, гарагай 3, буряад-монгол литээр 8

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөө табиха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Мүн баһа “Янкон” үдэр тудана: эдэбхи үүсхэл гаргалтагүй, харин хэрэггүй, муу һайн юумэнүүдһээ, заншалнуудһаа һалахада һайн. Аргагүй хэрэгэй гараа һаа: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха хэрэгтэй. Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Харгыда гарахагүй, илангаяа зүүн зүг руу: “морин үхэхэ, эмээл хухарха”.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхагдаха.