Ниигэм 21 apr 2021 399

Агууехэ Илалтын жагсаалда бэлэдхэл


Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой авиационно бүлгэмэй сэрэгшэд Агууехэ Илалтын 76 жэлэй ойдо зорюулагдан Буряадай ниислэл хотодо үнгэргэгдэхэ жагсаалда бэлдэжэ байна. 
Байгша оной майн 9-дэ Ми-24, Ми-8АМТШ түхэлэй вертолёдууд, Су-30СМ, Су-25СМ гэһэн агаарай онгосонууд ниидэжэ, олоной анхарал татаха гээд сэрэгэй тойрогой хэблэлэй албан дуулгана. 
Эдээнһээ гадна 1500 сэрэгшэд жагсаалда гарахаяа бэлэдхэл эхилэнхэй. Сэрэгэй хүсые тодорхойлһон 50 гаран техникэ Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээгүүр ябаха. Үнгэрһэн жэлэй Илалтын һайндэртэ СУ-30 түхэлэй 4 истребитель ниидэжэ, олон харагшадта һайшаагдаһан гээд һануулая.

Фото: pixabay.com