Ниигэм 23 apr 2021 270

​Янжама бурханда зорюулагдаһан хурал Буряад уласта үнгэргэгдэхэ

© фото: Яндекс.Дзен

Байгша оной майн 5-да Баргажанай дасанда Янжама бурханда зорюулагдаһан хурал үнгэрхэ. Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангхын Дид Хамба лама Дагба Очиров болон Баргажанай ба Хурамхаанай дасануудай ламанар ехэ хурал хураха.

Хизаарлаһан хэмжээнүүдэй ёһоор, тамирай болон соёлой хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэгүй.

Баргажан аймагай Яарагта һууринһаа холо бэшэ, Бархан уулын хормойдо 2005 ондо нэгэ томо шулуун дээрэ хатаржа байһан Янжама бурханай дүрэ харагдаа һэн. Тиигэжэ энэ газар бүхы дэлхэй дээрэ мэдээжэ болонхой.

Янжама бурханда уран зохёолшод, хүгжэмшэд, зураашадай мүргэхэдэ һайн, юундэб гэхэдэ, уран бэлиг түхөөдэг гэлсэдэг. Олон хүнүүд үхибүүтэй болохын түлөө зальбардаг гэжэ мэдээжэ. Мүн Янжама бурхан олон үбшэнүүдһээ аргалдаг гэжэ олон хүн мэдэнэгүй. Соодой лама энэ газарта даяанда һуудаг байгаа.

Жэл бүри Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай олон тоото һүзэгтэн энэ үдэр Баргажан аймаг ерэжэ, Янжама бурханда мүргэдэг. Мүргэлэй үнгэрһэнэй һүүлээр олон нааданхайнууд, илангаяа хүүхэлдэйнүүд, эндэ үлэдэг. Үхибүүтэй болохо хүсэлтэй зон Янжама бурханда мүргэжэ, үхибүү эридэг юм.

Үнгэрһэн жэлдэ энэ хурал һүзэгшэдгүйгөөр эмхидхэгдэһэн байна.

Фото: Яндекс.Дзен