Ниигэм 23 apr 2021 475

​Буряад Уласай ажаһуугшад май һарада яагаад амархаб?

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ородой Холбоото Уласай, тэрэ тоодо Буряадай, ажаһуугшад май һарада 19 үдэр ажаллаха болоно.

Гарагай долоондо, майн 1-дэ, гүрэн доторнай Хабарай болон ажалай һайндэр тэмдэглэгдэхэ. Тиимэһээ майн 1,2, 3-ай үдэрнүүдтэ амархабди.  Удаань Агуу Илалтын һайндэртэ майн 8, 9, 10-ай үдэрнүүдтэ амаралтын үдэрнүүд тудана.

Тиихэдэ июниин 12-то Ородой Холбоото Уласай үдэр тэмдэглэгдэхэдэ, июниин 14-дэ, гарагай хоёрто амархабди.

Фото: Анна ОГОРОДНИК