Ниигэм 26 apr 2021 316

Саһан дахинаа орохо

Буряад Улас дотор  мүнөөдэр, апрелин 26-да, мүн лэ саһан орохоор багсаамжалагдана. Урда, баруун урда болон Байгал шадарай аймагуудаар саһан багаханаар орохо. Зүүн талаар саһан ехээр орохонь.

Баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 2 градус дулаанһаа 3 градус хүрэтэр хүйтэрхэ. Бусад нютагуудаар 2 градус хүйтэнһөө 3 градус хүрэтэр дулаараха.

Үдэртөө зүүн талаар саһан орохо. Баруун хойноһоо һалхилха. Зарим сагта һалхин шангадажа, секундын 15-20 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Урда болон баруун урда аймагуудаар 3-8 градус хүрэтэр дулаараха. Бусад газараар 2 градус хүйтэнһөө 3 градус дулаан болохо.

Улаан-Үдэдэ һүниндөө багаханаар саһан орохо. Зүүн хойто зүгһөө 8-13, заримдаа 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0 градус, үдэртөө 4-6 градус дулаан болохо.

 

Фото: pixabay.com