Ниигэм 27 apr 2021 168

Апрель һарын дүүрэтэр хүйтэн байха

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, апрелиин 27-до улас дотор хүйтэн, һалхитай үдэр болохо. Бүрхэг үдэр мандажа, зүүн хойто зүгэй аймагуудаар болон Байгал шадар саһан орохо. Баруун хойноһоо 8-13 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим нютагуудаар һалхин шангадажа, 15-21 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 1 градус дулаанһаа 4 градус хүрэтэр хүйтэн хонохо. Зарим талаар 10 градус байха. Үдэртөө 5-10 градус дулаан болохо.

Улаан-Үдэ хотодо мүнөөдэр багаханаар саһан орохо. Баруун хойноһоо 8-13, зарим сагта 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0 градус, үдэртөө 5-7 градус дулаан болохо.

 Апрелиин 28-да шииг нойтон орохогүй. Тиин хүйтөөр һалхилха. Баруун хойноһоо 6-11, зарим нютагуудаар  15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха.
Һүниндөө 2-7, зарим аймагуудаар 10-15 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 5-10, зарим нютагуудаар 2 градус хүйтэн байха.
Апрелиин 29-дэ улас дотор шииг нойтон орохогүй. Хойто зүгһөө 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 3-8, зарим талаар 13-18 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 6-11, урда нютагуудаар 16, хойто талаар 0-5 дулаан тогтохо. 

Үнгэрһэн жэлэй энэ сагта нилээд дулаан болоод байгша һэн. Улаан-Үдэ ходото үдэртөө 25, уласай ехэнхи аймагуудаар 28 градус халуун болоһон гээд уларил шэнжэлэгшэд тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com