Ниигэм 28 apr 2021 247

​Һургуулиин шабинарта - нэмэлтэ амаралта

© фото: pixabay.com

Россиин болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман майн һайндэрнүүдэй дундахи үдэрнүүдтэ һургуулиин шабинарта амаралтануудые хэхэ гэжэ дурадхаа. Энээн тухай апрелиин 27-до тус яаманай ударидагша Сергей Кравцов дуулгаһан байна.

"Бидэ һургуулинуудые амаруулха, харин сэсэрлигүүд болон үхибүүдэй саг зуурын бүлэгүүд өөрын мэдэлээр ажаллаха тухайнь дурадханабди", - гээд, Кравцов дарга хэлээ. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, саг зуурын бүлэгүүдтэ таһалгаряагүй хүдэлдэг эмхинүүдэй, гүрэн түрын аяюлгүй байдал сахидаг эмхи зургаануудай ажалшадай багашуулай ябахын тула хаш.

“Харин нэгэ хэдэн үдэр амархадаа, үхибүүд мэдэсэ алдахагүй. Олонхи ушарта май һара соо урид үзэһэн темэнүүдээр дабталганууд болодог”,- гээд Сергей Кравцов тодорхойлоо. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com