Ниигэм 28 apr 2021 148

​Буряадай уһан - Хитадта

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэ Байгалай уһа Хитад гүрэндэ наймаалха гэжэ байна. Газар дороһоо гараһан уһа бүтылкэнүүд соо хэдэг нэгэ компани уласхоорондын дэлгүүртэ гарахаяа һанаад, Хитадтай хэлсээ баталха зэргэтэй. Энээн тухай олзын хэрэг эрхилэгшэ «Байкал-Экспорт» эмхиин эзэн Владимир Маносян Буряадай Засаг газарай түрүүлэгшын орлогшо , хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареевтэ хэлэһэн байна.

«Байкал-Экспорт» эмхи ажалаа 2017 ондо эхилһэн. Турка горхоной баруун эрьедэ, Байгал руу шудхан ородог газарһаа гурбан километр наана уһа абана. Үйлэдбэри ябуулха хэрэгтэй эд бараан Хитадһаа худалдан абтагдаа. 2017 Бээжэндэ болоһон үзэсхэлэндэ хабаадажа, саг зуурын хэлсээ баталжа, туршалгын 35,8 тонно уһа Хитад эльгээгээ. Теэд ёһото хэлсээ баталалгада пандеми һаалта хээ гээд Владимир Маносян хэлээ.

Һануулан хэлэбэл, хүдөө ажахын сайд албанайнгаа хэрэгээр Байгал шадархи аймагаар ябахадаа «Байкал-Экспорт» эмхиин ажалтай танилсаа. Тэдэ аяар 103 метр гүнзэгыһөө уһа һорожо абана. Уһан хорото  бодосогуудгүй, һайн шанартай байгаа. Уласхоорондын дэлгүүртэ гарабал, тус эмхи хэдэн алха урагшаа хэжэ, хүгжэхэ аргатай. Мүнөө Улаан-Үдын болон аймагуудаар эдеэ хоол баридаг газарнуудаар тараана. Томо эдеэ хоолой дэлгүүрнүүдтэ табихань олзогүй хаш даа. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан