Ниигэм 29 apr 2021 365

Улаан-Үдэдэ бороон орохогүй


Буряад Уласай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр, апрелиин 29-дэ, үглөөгүүр болон үдэртөө Байгалай урда ба баруун урда аймагуудаар багаханаар саһан, бороон орожо магад. Бэшэ тээгүүр шииг нойтон орохогүй. Хойто зүгһөө  5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 2-7, зарим нютагуудаар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 6-11, зарим газараар 16 градус дулаан хүрэтэр термометр бодохо. 
Улаан-Үдэдэ шииг нойтон орохогүй. Зүгөө һэлгэн һалхилха. Һүниндөө 5-7 градус хүйтэн хоноо. Үдэртөө 9-11 градус дулаан болохо.
 

Фото: pixabay.com