Ниигэм 11 may 2021 550

Сэлмэг үдэрнүүд тогтохо

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, майн 11-дэ, шииг нойтон орохогүй.
Һүниндөө уласай зарим нютагуудаар багаханаар саһан, бороон орожо магад. Үдэртөө шииг нойтон орохогүй. Баруун хойноһоо 5-10 зарим нютагуудаар 15 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 1-6 градус дулаан, баруун урда аймагуудаар 1-6 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, Байгал шадархи нютагуудаар 5-10 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө багаханаар бороон орожо магад. Зүүн хойноһоо һүниндөө 4-9, үдэртөө 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 4-9, үдэртөө 13-15 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com