Ниигэм 11 may 2021 334

Һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдаха

Буряад Уласай дунда һургуулинуудта һуралсалай гурбадахи халаан усадхаха талаар хэмжээнүүд 2019 онһоо эхилжэ, абтанхай. 
2019 онһоо 2021 он болотор улас дотор шэнэ 9 һургуули баригдажа, хамтадаа 4341 һуури бии болгогдоод байна. Мүнөө 6 һургуули баригдажа, ашаглалгада тушаагдажа, һурагшадые угтан абанхай. Үшөө тиихэдэ, байгша оной дүүрэтэр 3 һургуулиин барилга дүүргэгдэжэ, 2175 һуури бии болохо.
2021-2020 онуудай һуралсалай жэлдэ гурбадахи халаанда 2284 үхибүүд һурадаг байһан.  2020 оной сентябриин 1-нэй байдалаар гурбадахи халаанда 1659 шабинар һурана.  Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи, 8-дахи, 40-дэхи, 14-дэхи,  Ивалгын аймагай Сотниково, Поселье, Суужа нютагуудай, Хориин аймагай 1-дэхи дунда  һургуулинуудта тон олон һурагшад тоологдожо, гурбан халаанда һуралсал үнгэргэгдэһэн зандаа.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr