Ниигэм 12 may 2021 327

Улаан-Үдэдэ мүнөөдэр 15 градус дулаан

Мүнөөдэр, майн 12-то, уласай зарим аймагуудаар болон Байгал шадархи нютагуудаар багаханаар саһан, бороон орожо болохо.
Баруун хойноһоо 7-12, үдэртөө зарим газараар 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 0-5 градус дулаан, хойто болон баруун урда талаар 1-6 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, Байгал шадар 5-10 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө шииг нойтон орохогүй, үдэрэй туршада багаханаар бороон орожо магад. Һүниндөө 1-3, үдэртөө 13-15 градус дулаан болохоор хүлеэгдэнэ. 

Фото: pixabay.com