Ниигэм 13 may 2021 390

​Буряадай Хилгана нютагта нооһоор гутал бүтээжэ һураба

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Буряад Уласай Баргажанай аймагай Хилгана нютагта нооһо даража, гутал бүтээхэ талаар мастер-класс үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга Надежда Бадмаева эмхидхэһэн байна. Мастер-классай дүнгүүдээр гурбан гутал, гурбан шаахай бүтээгдөө. Тиихэдээ нютагайнгаа хонидой болон Беркшаф гэһэн нооһо хэрэглэһэн байна.

Бүхыдөө хониной нооһо даража, элдэб гоё хубсаһануудые, малгай, гутал, оймһо, бээлэй  бүтээхөөр. 

Источник: Баргузин-инфо.24/7

Фото: Баргузин-инфо.24/7