Ниигэм 17 may 2021 321

Бороон, саһан орохо


Буряад Улас дотор мүнөөдэр, майн 17-до, бүрхэг үдэр тогтохо. Зарим аймагуудаар бороон орохо, хойто талын нютагуудаар саһан орожо магад, урда болон баруун урда аймагуудаар аадарлажа болохо.
Баруун хойноһоо 7-12, зарим тээгүүр 15-19 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 3-8 градус дулаан, хойто болон баруун урда аймагуудаар 2-7 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 13-18, хойто болон Байгал шадархи газараар 3-8, баруун урдуур 22 градус хүрэтэр дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо багаханаар бороон орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо 6-11, үдэртөө 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 5-7, үдэртөө 14-16 градус дулаан байха. 

Фото: pixabay.com