Ниигэм 17 may 2021 276

​Буряад Уласай һургуулинуудта тамирай танхимууд заһабарилагдаха

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Һуралсалай шэнэ жэл болотор Буряад Уласай һургуулинуудта тамирай танхимууд «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Үхибүүн бүхэнэй амажалта» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ һэльбэн шэнэлэгдэхэ юм.

Баргажанай аймагай Читканай, Бабантын аймагай Багдаринай, Яруунын аймагай Поперечнын, Захааминай аймагай Үлэгшэнэй, Муяын аймагай Иракиндын, Хойто Байгалай аймагай Нижнеангарскын дунда һургуулинуудай тамирай танхимуудта 19 саяһаа дээшэ түхэригэй заһабарилга хэгдэхэ. Һуралсалай удаадахи жэлэй эхилтэр, тэдэ шэнэлэгдэхэ юм.

Мүнөө нютагай засагай байгууламжануудтай хэлсээн баталагдажа, заһабарилга ябуулха эмхи элирүүлхэ талаар ажал хэгдэхэ.

 

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман