Ниигэм 17 may 2021 925

​Зунай амаралта

© фото: pixabay.com

МОКШАН ХЭЛЭН

Зунай амаралта          Сергей КИНЯКИН

Наран шангаар шарана,

Набша намаа дэлгэрнэ,

Һалхин буугаад һэмээхэн

Хүүгэдтэ шэбэнэнэ:

“Ой модо руугаа ошыт,

Уһа голдоо умбаагыт,

Оймыт, шунгыт, баярлыт.

Одоол гоёл, хүхюутэй.

Һанажа ябахат наһан соогоо

Һайхан энэ үеые,

Дуулажа ябахат дуун соогоо

Багадаа иигэжэ жаргаһанаа”.

Ород хэлэндэ Михаил Визелин оршуулаа

Шэнэ жэл                         Вера БРЫНДИНА

Үглөөгүүр эртэ һэреэд,

Гэрээ сэбэрлээбди,

Шэмэг нааданхай үлгөөбди.

Хасуурияа асараагүйбди –

Хасуурияа отолоогүйбди,

Ой модондоо ургаг лэ.

Хасуури бүхэн

Амидарха хүсэлтэй,

Аминдаа хайратай.

Ой модон соо ошожо,

Хасуурияа харая,

Хасуурияа хайрлая.

Урга, урга, хасуури,

Удаан наһа наһала.

Ород хэлэндэ Иван Волков оршуулаа    

 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com