Ниигэм 19 may 2021 151

Улаан-Үдэдэ бороон орохогүй

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, майн 19-дэ, улас дотор бороон орохо. Зүгөө һэлгэн, секундын 5-10, зарим сагта 15 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 4-9 градус дулаан, зарим аймагуудаар 1-6 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 13-18, урда болон баруун урда нютагуудаар 23, хойто талаар 7-12 градус дулаан мүнөөдэр болохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө бороон орожо магад. Үдэртөө шииг нойтон орохогүй. Зүгөө һэлгэн секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 5-7, үдэртөө 15-17 градус дулаан болохоор хүлеэгдэнэ.

Фото: pixabay.com